คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)
Skip เข้าสู่ระบบSkip สมาชิกออนไลน์

สมาชิกออนไลน์

(ในช่วง 5 นาทีที่ผ่านมา)
Skip รายวิชาทั้งหมดSkip ครู / ผู้สอน

ครู / ผู้สอน


นางยุพาเสฏฐ์ รัตน์บุญโสภา


นางพรพิมล ก้อนภูธร


นางสาวดณญพฤกษ ดวงใจ

Skip ปฏิทิน

ปฏิทิน

อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 วันนี้ Monday, 16 January 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31     
Skip กิจกรรมที่กำลังจะมีขึ้น

กิจกรรมที่กำลังจะมีขึ้น

ไม่มีกิจกรรมที่กำลังจะเริ่ม

ข่าวและประกาศ

ครูดณญพฤกษ ดวงใจ
มาตรา 22
โดย ดณญพฤกษ ดวงใจ - Saturday, 19 November 2016, 09:44AM
 

" มาตรา 22 การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่า ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ" (กระทรวงศึกษาธิการ, 2545)

flo

(แก้ไขโดย เมฆขลา ดวงใจ - Saturday, 6 June 2015, 03:02PM)

ครูดณญพฤกษ ดวงใจ
Albert Einstein
โดย ดณญพฤกษ ดวงใจ - Saturday, 19 November 2016, 09:44AM
 

ครูดณญพฤกษ ดวงใจ
แจ้งเพื่อทราบ
โดย ดณญพฤกษ ดวงใจ - Tuesday, 15 November 2016, 01:00PM
 

บทเรียนบนเว็บครูดอณญ่า
เป็นบทเรียนบนเว็บสำหรับใช้ประกอบการเรียนการสอน
รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี

krudonyaa


Skip เปิดตาเปิดใจSkip ก้าวสู่โลกอาเซียน